Điều kiện nhập học:   Học sinh chỉ cần TỐT NGHIỆP THPT hoặc TƯƠNG ĐƯƠNG; NHẬN HỒ SƠ TỪ NGÀY 15/12/2016
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên *
Vui lòng cho biết Họ và Tên
Ngày sinh *
/ /Bạn chưa nhập ngày, tháng, năm sinh?
Email *
Vui lòng cho biết Địa chỉ Email
Số điện thoại *
Nhập số điện thoại của bạn
Khu vực ưu tiên *
Chưa nhập
Mã ĐKXT (số mã trên giấy chứng nhận KQ thi THPT quốc gia)
Vui lòng cho biết mã vạch (số mã vạch trên giấy chứng nhận KQ thi THPT quốc gia)
Họ tên & địa chỉ người nhận giấy báo nhập học *
Nhập địa chỉ để chúng tôi gởi thông tin đến bạn.
II. THÔNG TIN XÉT TUYỂN
Chọn bậc học *
Chọn bậc học
Chọn ngành đăng ký *
Chọn ngành đăng ký học
Chọn ngành đăng ký *
Chọn nghành đăng ký học
Chọn ngành đăng ký *
Chọn ngành đăng ký học
Chọn ngành đăng ký *
Chọn ngành đăng ký học
Phương thức xét tuyển *
Chọn phương thức xét tuyển
Bạn đã tốt nghiệp? *
Bạn đã tốt nghiệp?
Câu hỏi nếu còn thắc mắc
Nhập địa chỉ
Mã bảo vệ * Mã bảo vệ
  Mã khác
Vui lòng nhập mã bảo vệ
BẠN TÌM HIỂU VỀ TRƯỜNG QUA KÊNH NÀO?
Invalid Input

Ghi chú:
               Nhà trường sẽ căn cứ vào những thông tin trong bảng đăng ký trực tuyến này để gửi giấy báo nhập học